/ / / MPC freestlye wheels X-frim (Dual)

MPC freestlye wheels X-frim (Dual)

描述

產品名稱 : MPC freestlye wheels X-frim (Dual)

產品品牌 : MPC

產品類型 : 輪子

價錢         : $130 / $150( Dual)

—  產品詳情 —

尺寸 : 76mm / 80mm x 84A

76mm / 80mm x 84A(inside) & 86A(outside)   (Dual)

顏色: 螢光色,灰綠色(Dual)

額外資訊

Color

灰綠色(Dual), 螢光色

Size

76mm, 80mm, x 84A(inside) & 86A(outside) (Dual), x84A