/ / / SEBA China Slide Champion Wheels

SEBA China Slide Champion Wheels

描述

產品名稱 : SEBA China Slide Champion Wheels

產品品牌 : SEBA

產品類型 : 輪子

價錢         : $50

—  產品詳情 —

尺寸 : 72/76/80mm x 90A

顏色: 白色

特點: 花式輪滑煞停(Slide) 專用輪子

額外資訊

Color

白色

Size

72mm, 76mm, 80mm, x 90A